N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של נאוה מרגלית

רמי דוידיאן הציל מאות צעירים במשך כמה ימים ועשה את מה שהממשלה לא הייתה מסוגלת לעשות. אם לא רמי הם היו נרצחים או נחטפים.