N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של נוי יוסיף אור

גיבור ישראל, הציל מאות צעירים בנובה על אף שלא היה בתפקיד שחייב זאת (למשל מילואים/ שוטר) הפגין עוז ונחישות, אחריות ואהבת הארץ. בזכותו יוולדו לעם ישראל עוד הרבה ילדים ויתחתנו עוד הרבה זוגות.