N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביר קארה

הבחירה של שלומי לימור

לוחם צדק עבור העצמאים, נלחם נגד עורכי דין אשר עקב פרצה בחוק תובעים עצמאיים בתובענות ייצוגיות על סכומים דימיוניים כגון 2.5 מיליון שקל עבור כפתור הנגשה. עורכי הדין מסתתרים מאחורי אנשים עם מוגבליות וחלקם תובעים עשרות ומאות עצמאיים שנלחמים הן כדי לשרוד כלכלית והן במלחמת חרבות הברזל. התביעות הן על סך עשרות מליונים במטרה להגיע לפשרה ולגבות עשרות אלפי שקלים. כמו כן כשהיה ח"כ, אביר פעל לשנות חלק מהבירוקרטיה לטובת העצמאיים והצרכנים, כגון חוק הטואלטיקה. אני רואה בו מנהיג שעושה עבור החברה, הצרכנים והעצמאיים