N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלי שם טוב, ריקי סיטון, הרבנית ימימה מזרחי, ציפי ולס

הבחירה של איילה אדרי

מפגשי נשים מעצימים ושיתוף פעולה מתמשך בין אמהות ממטה החטופים לנשים חרדיות לחיבור ואחדות החברה הישראלית גם בשעה קשה זו. 4 נשים חרדיות שנכנסו למטה החטופים סמוך ל-7 באוקטובר ומאז ועד היום נמשך הקשר ההדוק בין אמהות חטופים, לצד תפילות משותפות ומפגשים מעצימים. זאת מתוך הבנה שלפני 7 באוקטובר לא הייתה הכרות מעמיקה בין המגזרים, והיום בין הנשים בקבוצה זה קשר הדוק מלא באהבה, הכלה וחמלה.