N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ליאת בראל

הבחירה של תמר מלמד

יועצת בבית ספר ומטפלת ריגשית שעוזרת לתלמידים לעבור את התקופה הרגישה. מיד בפרוץ המלחמה היא שמה לה למטרה לראות את הילדים שצריכים עזרה ולעזור להם