N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סא"ל תומר גרינברג ז"ל

הבחירה של דוד אריק

גיבור ישראל לחם בתעוזה ונחישות עוצמתית למען עם ישראל. הקדוש תומר הי"ד נפל בימי חנוכה ובזכות כוח האור שהשאיר לעם ישראל בלחימתו במסירות עצומה הוא ראוי להיכתב בדפי ההיסטוריה לעם היהודי