N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמית סוסנה

הבחירה של רחל ניר

עמית סוסנה ניחנה באומץ רב ובגבורה כאשר נאבקה עם חוטפיה בדרך לעזה וכן אזרה עוז להסביר לעולם את הפשעים המיניים שעברה בעזה. עמית סוסנה היא סמל לגבורה, אמת והקרבה למען החטופות והחטופים בעזה ולמען מדינת ישראל