N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של ניקול צ׳רניק

הראשונים להתעשת בפרוץ המלחמה ולתת מענה מיידי ויעיל בכל התחומים, צבאיים ואזרחיים. הם נתנו תקווה ועדיין פועלים למען העם והמדינה. יישר כח!