N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טלי דביר לבנת

הבחירה של ליאור כהן

יזמת חברתית שהקימה את חמל 7, חמל המשפחות השכולות הגדול במדינה. החמל שהקימה ביקר מאות משפחות כבר מהימים הראשונים למלחמה. הם עשו הדרכות למתנדבים, הוציאו נוהל שמסביר איך להיכנס לבית של משפחה שכולה ואיך להתנהל בימים מורכבים. לדעתי פעילויות מסוג אלה הן משהו יוצא דופן שלא נתקלים בו ביום יום. יש בה רצון לחולל שינוי ומאחל שירבו עוד נשים כמוה שיתרמו למחר טוב יותר.