N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תלמידי בית חינוך שחר רחובות

הבחירה של הילי יהלום

ההתנדבות החקלאית של תלמידי בית חינוך שחר - מעצימה, משמעותית ומלמדת בתקופה האחרונה, כאשר ישראל נמצאת במצב מלחמה, רבים מהחקלאים במדינה גויסו לשרת כלוחמים במילואים ופועלים רבים חסרים. בימי המלחמה תלמידי וצוות בית החינוך המיוחד שחר רחובות שמעו שמשקים חקלאיים רבים נותרו ללא כוח עבודה מספק, עם תוצרת חקלאית שחייבת להיקטף, ומטלות רבות חשובות אחרות שנותרו ללא מבצעים. לפיכך, במקום להתעלם מהמצב, תלמידי וצוות בית החינוך, בפיקוחה של הגברת מירי קינן, התנדבו לצאת לשטח בכל יום שלישי, להושיט יד לחקלאים הנזקקים לעזרה ולסייע בעבודה בפרדסים, בשטחים החקלאים, בכרם וביקב בגדרה.

מעשה ההתנדבות הנפלא הזה היה פרויקט ארוך טווח בבית ספרנו, שמטרתו לטפח בקרב התלמידים מיומנויות תוך-אישיות, בין-אישיות וחברתיות, ביטוי אישי, מנהיגות ויזמות חברתית. ההתנדבות בחקלאות הפכה להיות חוויה מרגשת, מעצימה ומלמדת עבור אנשי הצוות והתלמידים. במהלך ההתנדבות דרך עמותת השומר החדש, עבדנו בצוותים ובשיתוף פעולה מלא בנשימה אחת למען המטרה המשותפת - לעזור לחקלאים ולקהילה. התלמידים הפגינו יכולות מנהיגות, יזמות ואחריות, והוכיחו שגם בגיל צעיר, ניתן לתרום תרומה משמעותית לחברה. ראינו כיצד התלמידים נחשפו לעולם החקלאות, הכירו אנשים חדשים מהקהילה, והתאמצו פיזית ונפשית למען מטרה נעלה. חוויה זו ללא ספק תשאיר בהם חותם עמוק ותחושת ערך, שייכות ואחווה לחברה ולמדינה". צוות בית החינוך היה שותף מלא להישג החשוב הזה. ההשקעה, ההדרכה והליווי של הצוות הובילו את התלמידים להצלחה מרשימה ולחוויה מעצימה. נועה כהן צמח, הרכזת החברתית, מציינת שבית החינוך מעודד את תלמידיו ומנחיל בהם ערכים של התנדבות ותרומה לקהילה, כי אלו הם הערכים החשובים שילוו אותם בהמשך חייהם.