N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תת אלוף (מיל) אמיר השכל

הבחירה של נעם עופר

בנוסף לעברו הצבאי המפואר הוא לוחם חופש שראוי להערצה. למען הדמוקרטיה הוא הקריב את זמנו ואף את בריאותו כמוביל מחאה נגד ההפיכה המשטרית