N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביר קרא

הבחירה של רונן בן סימון

הבחור מאד חרוץ ובא לעשות דברים מהותיים. הוא סיפק המון עזרה לצבא והתרים ציוד צבאי וגייס מאות מליוני דולרים לעזרה ללוחמים בצפון הקר ובדרום הרותח מלחימה. לא פגשתי בחור כזה נמרץ עם מוטיבציה אדירה. בחצי שנה בממשלה הקודמת הוא הצליח להניע את הכלכלה ולהוריד המון חסמים שעזרו לבעלי עסקים