N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביר קארה

הבחירה של יותם שילה אברהם

נתקלתי באיש הזה לאחר שסיים את דרכו בכנסת, לא הכרתי אותו לפני. הוא עוזר לבעלי עסקים קטנים במאבק בתביעות ייצוגיות שמכניסות אותם לאסונות כלכליים, וגיליתי שתוך כדי הוא עסוק רוב היום בגיוס תרומות לצה"ל. האיש בולדוזר של עשייה, לא פגשתי איש ציבור כזה מבורך. הוא דוגמה למופת