N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביר קארה

הבחירה של נתנאל חזוט

הוא נלחם למען כל אנשי העסקים הקטנים וניפגש איתם בזמנו הפרטי ונותן מכל כולו לחברה