N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו, ניר דבורי ותמיר סטיינמן

הבחירה של ראובן נידם

אנשים אציליים, רגישים ואמיתיים שהתגלו בשעה קשה ושימשו כפה של כל אלו שזעקו מהבית, אילו שהיו במצוקה ואילו שצעקו על כל העוול שנעשה ועל אזלת הממשלה וכל הדברים האיומים שקרו לנו. אמרו באופן גלוי ונחרץ את כל מה שהיה צריך לומר ולהוכיח ללא פחד, מורא, חשש או חנופה. תודה לכם