N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הרב הצבאי הראשי הרב אייל קרים

הבחירה של חי ממן

על הטיפול המסור בקורבנות הטבח הנוראי, בהבאתם לקבורה בכבוד הראוי להם ועל הטיפול בעשרות או מאות מקרים בהם נדרשת החלטה כדי להודיע למשפחה האם החטוף חי או חלילה מת