N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של יעל עמר גרינפלד

ישראלי-ערבי שעושה את ההסברה הכי טובה ללא בושה או פחד וגאה במדינה. בלי שמאת ובלי ימין, אוהב אדם, אוהב את כולם ואהוב על כולם