N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוות בי"ס ברקן בגלבוע

הבחירה של איילת וילדר

בית ספר יסודי ברקן לילדים מפונים נפתח בתוך בית ספר "גלבוע" בקיבוץ בית אלפא ובהנהלת מיקי שומרון. את בית הספר מנהלת בהתנדבות ענת רביב, פנסיונרית משרד החינוך. לצידה סמדר ורדי יועצת פנסיונרית גם היא.

צוות בית הספר מורכב ממתנדבות, מורות, מחנכות, מפונות ומדריכות ממשרד החינוך, והוא מכיל 103 תלמידים מכיתה א' עד ו'.

בבית הספר נפתח סטודיו בטוח אותו מפעילות מטפלות רגשיות, כולן בהתנדבות, ואליו מגיעים הילדים לתמיכה רגשית.

בית ספר ברקן וצוות המורים מהווה לילדים, להורים ולקהילות עוגן של יציבות בתוך חוסר הוודאות. צוות בית הספר מחבק, עוטף ונותן מענה לילדים תוך הכלה גדולה והתאמת הלמידה למצב.

יישר כח ותודה על המסירות, הנתינה והשליחות החינוכית והערכית.