N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודים אנונימיים מארה"ב

הבחירה של אודליה שריקי

בעלי במילואים ובני חייל בסדיר ועל כן קיבלתי מארז שי עם פינוקים בשבילי, משחקים לילדים וכו'

הכי ריגש אותי המכתב שכתבה אחת הנשים. היא כתבה שאני הגיבורה שלה וכמה היא מעריכה ואז כתבה "תודה שאתם שומרים על הארץ שלנו", זה שהיא כללה את עצמה בסיפור זה ריגש אותי, שהיא התייחסה לחיילים ולמדינת ישראל כמדינה גם של היהודים בחו"ל.

המלחמה הזאת היא מלחמת קיום לכל העם היהודי.