N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לאזרחי ישראל

הבחירה של דוריס בורפקר

ביום שפרצה המלחמה אזרחי ישראל הראו את היופי האמיתי שלהם, נכון שפקד אותנו אסון הכי גדול מקום המדינה וקרע לכולם את הלב והנשמה אך "נולדו" גיבורים וראינו ושמענו על המון סיפורי גבורה וניסים.

בשבילי העם הזה, אזרחי ישראל, ראויים להערכה והערצה ואני גאה שאני חלק מהעם הזה.

אזרחי ישראל זה כולל: יהודים, דרוזים, ערבים שלא יודעת את דתם. יישר כח לכולם