N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אנשי הקיבוצים בגבולות

הבחירה של עינב מאיו

אנשי הקיבוצים ששומרים ומתווים את גבולות המדינה, אשר שרדו ב-7.10 את התופת, מרימים את עצמם וממשיכים הלאה למרות הקושי.

אנשי הקיבוצים שהמדינה לא עוזרת להם, למרות שכל האסון שאירע וקרה בגבולות הארץ.

המשואה מגיעה להם אבל ללא תפארת מדינת ישראל