N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמותת ידי אור

הבחירה של אריאלה לב ארי

עמותה של מטפלים במגע שהנגישה כ-640,00 טיפולי מגע

תהיו רגע עם המספר הזה... 💓

זה מספר הטיפולים שעמותת ידי אור תרמה לחיילי צה''ל, מפוני העוטף, פצועי המלחמה, משפחות החטופים והמשפחות השכולות החל מ-7.10 ועד היום 🏆 וממשיכים!!

הישג פנומנלי של התנדבות יוצאת דופן וראשונה בהיקפה בארץ! עשייה של אור, אהבה וערבות הדדית שהם אבני הבניין של עמותת ידי אור