N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אדרי

הבחירה של מרים אליאס

היא לא היתה עם נשק, לא חיילת, לא שוטרת, אבל שרדה עם 5 מחבלים שיכלו בכל רגע להרוג אותה.

אישה אמיצה, היא הגיבורה שלי.