N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

המפונים והחטופים

הבחירה של אתי אליה

המפונים והחטופים, קורבנות השואה של 7.10 באשר הם

אלו אזרחים שחיים וחיו בגבולות ישראל ומשמשים ושימשו כמגן אנושי לכל אזרחי ישראל וזאת נוכחנו לדעת ב-7.10.

בזכותם אנחנו ממשיכים לחיות. הם הקריבו את גופם ונפשם.