N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תומר יעקב אחימס ז"ל, אסף חממי ז"ל וקיריל ברודסקי ז"ל

הבחירה של שיר עמית

ב-7.10 ב-06:29 בבוקר, כאשר מחבלי חמאס פשטו על יישובי ומוצבי העוטף, מח״ט דרומית אל"מ אסף חממי ושני חיילי החפ"ק שלו – הקשר תומר אחימס והנהג קיריל ברודסקי הי״ד – הראשונים לזנק ללחימה. הם הגיעו לקיבוץ נירים וניהלו שם קרב גבורה של ממש מול כמות עצומה של מחבלים.

הם חיסלו רבים מהם ולאחר מכן התברר שהצילו חיים רבים. בשעה 7:05 נשמע אחימס בקשר: "קודקוד נפגע, דורש פינוי מיידי" אך הפינוי לא הגיע. גופותיהם של חממי ושל שני לוחמי החפ"ק שלו נחטפו לרצועה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים.