N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שירי ביבס

הבחירה של סוזי אדר

ב-7.10 שירי נחטפה עם ילדיה, אשה גיבורה בעל כורחה, כולנו צריכים לחשוב על שירי כל יום, על מסירות נפש, על כוח בלתי יתואר. אמן תשובו בריאים אלינו, את המשואה שלי אני משיאה לכבוד שירי ביבס שלנו.