N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיילי המילואים

הבחירה של אורית פינצי

אני ממליצה על כל חיילי המילואים שהתגייסו מיד עם תחילת הארועים הקשים מתוך מחויבות להגן על כל אזרחי המדינה