N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של חנה שוען

פעולת הגבורה שלו להצלת צעירים מה״נובה״ מעוררת השתאות והשראה כאחד.

אין אנשים כמוהו!!!!!