N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גדודי ההנדסה הקרבית 601,603,605

הבחירה של רונן ענבר

גדודי ההנדסה הקרבית היו הראשונים להיכנס לעזה, הובילו את הכוחות והיו בין הראשונים לכבוש כל שטח.

גדודי ההנדסה הקרבית עושים עבודה מסוכנת וקדושה בחזית אבל אינם מקבלים את הקרדיט והכבוד אותו מקבלים גדודי החי״ר והסיירות. אני מצדיע ללוחמי ההנדסה הקרבית הגיבורים על עבודתם.