N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועם גבריאל לוי

הבחירה של קמי לוי

לכבוד החייל, נכד שלי, שמשרת אי שם

ולכבוד כל חיילי צה"ל.

שאלוהים ישמור על כולם.