N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן כתב הדרום של חדשות 12

הבחירה של איציק אביב

המשואה שלי מוענקת לתמיר סטיינמן שדיווח דיווחים ישירים ב-7/10.

אני לא חושב שאיזשהו כתב שיער לעצמו שישדר יום היסטורי ונוראי כזה.

תוך כדי הדיווחים, הגיעו אליו הודעות של אזרחים נואשים המתבצרים בבתיהם ותמיר הצליח להעביר את המסרים הקשים תוך שמירה על מקצועיות ואיפוק עיתונאי על אף האירוע הקשה הזה