N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עידן עמדי

הבחירה של יהונתן ביגל

מגיע לו לגמרי הבן אדם גיבור אלוף שומר ישראל והקדיש את החיים שלו בשביל המדינה

כמובן שיש עוד עשרות אלפי חיילים שעושים זאת אבל הוא המוכר מבניהם