N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איריס חיים

הבחירה של סבטלנה מיכאלסון

אישה אצילת הנפש שלא היססה רגע וחיבקה את החיילים שיראו בשוגג בבנה.

אישה גדולה מהחיים.