N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עידן עמדי

הבחירה של טל קדם

סמל לישראלי היפה. דוגמא ומופת לאיש ערכי, אופטימי אוהב אדם. מסלק מחלוקות בנועם. אוהב ישראל וחייל למופת. למרות התהילה הוא צנוע