N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיילי צה"ל

הבחירה של גאולה מלפוף

אני ממליצה על כל חיילנו בלי יוצא מהכלל

כולם טובים ושומרים על מדינתנו הקטנה