N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של קרינה קאופמן

האיש הזה עשה מעבר למה שבן אדם רגיל יכול לעשות, איתר וניצל אנשים במסיבה בנובה במהלך שעות וימים. דאג להסתיר זוועות כדי שלא כולם יהיו חשופים לזה

זה עלה לו בפגיעה בנפש שלו, בטראומה נוראית

מה שהעיניים שלו ראו, קשה לדמיין

בשבילי הוא גיבור

הוא דוגמה לכולם