N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דב רביב

הבחירה של דורון רותם

דב רביב הוא אבי תכנית ה"חץ" ולשעבר מנהל מפעל מלמ בתעשייה האווירית

התקפת הטילים הבליסטיים מאיראן וההגנה המופלאה מפניהם על ידי מערכת ה"חץ", מוכיחה שוב את הגאונות של האדם שהגה, שיכנע, פיתח וניהל את תוכנית החץ.

מגיע לו פרס ביטחון ישראל והכרה על מפעל חיים לטובת ביטחון המדינה. כמזער-הדלקת משואה