N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בן רובינשטיין ז"ל

הבחירה של סופיה רימוני

בן היה חייל לוט"ר שנפל בקרב בשדרות ב-7.10 כאשר הוא מציל רחוב שלם ואותנו רגע לפני שהמחבלים מצליחים להוריד לנו חלון ממ"ד

ואנחנו בתוך הבית רועדים מפחד עם שישה ילדים

בן לחם בחירוף נפש ובזכותו נשארנו בחיים