N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלום שטרית

הבחירה של סיגל מקיאס

יצוג של פצועי ה7.10 והלוחמים הגיבורים שלנו

(שלום שטרית - חייל גולני שנפצע בקרבות ה-7.10 ואיבד את רגלו)