N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אדרי מאופקים

הבחירה של אליהו וולסטר

בימים הכי קשים היא הצליחה לתת לנו גאווה חיוך ואופטמיות.

היא גיבורה בעצמה באיך שהיא התנהלה במהלך היותה בת ערובה. הצליחה עם טוב ליבה לכבוש גם את המחבלים.

אני גאה שיש לנו בעם נשים גיבורות כמו רחל מאופקים. היא החזירה לי ולנו את האמונה שעם ישראל חי.

מגיע לה ציון לשבח ולהשיא משואה.

אני אוהב את רחל וגאה בא.