N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אור בן-יהודה

הבחירה של רוני לוי

א. יש בה מה שאין להרבה גברים לוחמים.

ב. קור הרוח והכישורים שלה בהתמודדות ה7/10

ג. מעריץ גדול שלה.

ד. גאווה למדינת ישראל, ממיטב בנותיה