N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דורי בן זאב

הבחירה של שרון שטיין בצלאל

הוא עודד אותי בתוכניות הרדיו כול בוקר ב-88fm

הוא מציל את המצב

הוא יכול להדליק משואה בחג הוא מעודד ומרים את המורל כול יום שישי בין 4 ל6

אין על דורי