N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

האחים לנשק

הבחירה של יעל וינטר

מתנדבי האחים לנשק, הצליחו לסחוף אחריהם אלפי אנשים במאבק נגד הרפורמה המשפטית. ובמלחמת אוקטובר, הצליחו להתארגן תוך זמן קצר, למתן עזרה ותמיכה לכלל האכלוסיה, בזכות רצונם הבלתי נדלה לתמוך ולעזור, במקומות שהממשלה נ(א)עלמה דום.

אין ראוי מהם לקבל פרס קבוצתי.