N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של ניצה כהן

ב 7.10 ולאחריו היה דמות מאוד משמעותית בהעברת מידע לאזרחי המדינה והיה הקול המשמעותי החשוב והיחיד ששמענו במשך הימים הראשונים הקשים והנוראיים.

השיחות שקיים עם תושבי העוטף בשעותיהם הקשות, ואצל חלק מהם אף שעות אחרונות ריגשו ונגעו בליבנו.

הוא איש תקשורת מקצועי, אמפטי ומעורר אמון. השידור שניהל בימים הראשונים, כולל שיחה עם האזרחים והחיילים היה מקצועי מאוד. אנושי מאוד וחומל מאוד.

מכל המגישים הוא עשה את העבודה החשובה והיפה ביותר.

מלאת תודה והערכה אליו.

בני קצין המילואים גוייס ב 7.10 והיה 150 יום בעזה בימי האימה הראשונים שמענו רק את דני היקר. ממנו שאבנו את המידע ולו הקשבתי. ולכן אין ראוי ממנו להערכה והוקרה.