N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כיתה יב' 6 בבי"ס "סולם צור" מקיבוץ גשר הזיו

הבחירה של אורנה לפיד

ביה״ס ״סולם צור״ הוא בית ספר מפונה.

בשגרה אנו ממוקמים בקיבוץ גשר הזיו, אלא שמאז 7/10/23 אנו חסרי שגרה.

עברנו ארבעה מרכזי לימוד שונים, עד שהגענו לקרית מוצקין - ומאז בית ספרנו נקרא ״סוצקין״ - הלחם המורכב מ״סולם צור״ ומוצקין.

תלמידי כיתתי מפוזרים ברחבי הצפון - בטבריה, בקרית טבעון, בטירת כרמל, בחיפה, בכרמיאל ועוד ועוד.

כיתה יב' היא שנת הלימודים האחרונה שלהם, אחריה ייצאו לשנת שירות או לשירות בצבא ההגנה לישראל.

אני רוצה לציין את גבורתם ואת שרידותם שאינה תלוייה בלקיחת נשק ובלחימה פיסית, אלא בכוחם המנטלי וההתעקשות לעשות הכל למען מולדתם על אף העובדה שחיי השגרה שלהם נעלמו כלא היו.

אורנה לפיד מחנכת יב6