N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כיפת ברזל קהילתית גדרה

הבחירה של רעות פורמן בטיש

החל ממוצ"ש ב-7.10 הוקמה בגדרה, על-ידי התושבים, כיפת ברזל קהילתית שדאגה ליוזמות רבות בישוב ומחוץ לו: שליחת ביגוד לחיילים ולמפונים, עזרה לנשות המילואים, ארוחות חמות לחיילים בשטח, ערבי על האש לחיילים, פעיליות הפוגה לילדים, מבוגרים ועוד.

בראשות תנועת הגדרתיים ותנועת גשר, המיזם הופעל בהתנדבות של כלל תושבי גדרה.

כיפת הברזל גרמה לאנשים לצאת להתנדב ולתרום כל אחד לפי יכולתו והצילה רבים מחרדה ודיכאון, נתנה לתושבים משמעות וסדר בתקופה שכל מוסדות השלטון לא תפקדו.

בנוסף בני משפחה של חיילים ומילואימניקים הרגישו שגם הם תורמים למאמץ המלחמתי הדבר סייע להם להעביר את הימים הקשים שהקרובים שלהם בחזית הלחימה.

כיפת ברזל קהילתית גדרה העניקה לאלפי אנשים סיוע במהלך שלושת חודשי הלחימה הראשונים וכל זאת בהתנדבות מלאה וללא עלות מצד המקבלים כל זאת בזכות הנתינה של תושבי גדרה!