N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם

הבחירה של קרן רז

טליה רותם אישה שכל כולה נתינה בכל דרך מנסה לעזור לאוכלוסיות החלשות מאז ה-7 באוקטובר

טליה עזרה לנשות מילליאומניקים, הסיעה אוכל לחיילים לצפון ולדרום, הביאה לחיילים ציוד שחסר להם ומתנדבת במטה החטופים קבוע