N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן

הבחירה של אודי מרגלית

אני ממליץ על מירב לשם גונן המייצגת בנחישות ובנועם את השבתם של ביתה וכל החטופים.