N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין

הבחירה של ציפי מרגלית

אני ממליצה על חיים ילין, השורד מבארי, על יכולתו לשדר אופטימיות, על יכולתו לראות את העתיד ורוד, על אמונתו בדרך ונכונותו לקדם את החזרה לעוטף