N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נסרין יוסף

הבחירה של סיגל גפני

נסרין יוסף האישה הדרוזית, לביאה, הסתערה על מחבלים בעוטף בישוב בו גרה - היא אשת מפקד בצבא קבע, חקרה את המחבלים, קשרה אותם והצליחה להציל את הישוב.